top of page

kuva:esteeton.fi

Sisustus-
konsultaatio

Sisustuskonsultaatio on tapaaminen, jossa käydään läpi sisustuksen ongelmakohtia. Asiakas saa neuvoja ja vinkkejä ongelmien ratkaisemiseen heti paikan päällä. Konsultaatiosta on mahdollista saada myös kirjallinen muistio jonka avulla asiakas voi toteuttaa sisustussuunnitelman itse.


90€ / 1h + kilometrikorvaus

150€ / 2h + kilometrikorvaus

Käynnin pohjalta tehty muistio 50€.

Sisustus- ja
tilasuunnittelu

Sisustussuunnitelman teko aloitetaan maksuttomalla kartoituskäynnillä (max.2h) perusasioilla eli tilan käyttäjillä ja käyttötarkoituksella. Näiden tietojen pohjalta osataan suunnitella toimiva ja kestävä lopputulos, jossa on huomioitu mm. materiaalit ja kalusteiden mitoitus.

 

Sisustussuunnitelma sisältää laajimmillaan pintamateriaali-, kaluste-, tekstiili-, valaistus- ja kiintokalustesuunnittelua, mutta asiakas voi valita myös vaikka vain yhden osion. Suunnittelu aloitetaan kun kartoituskäynnillä on ensin rajattu ja tarkennettu suunnitelman kohde ja tämän jälkeen annettu suunnittelutarjous on hyväksytty. Valmis suunnitelma sisältää 3D-havainnekuvat sekä materiaali- ja kalusteluettelot hankintapaikkoineen.

Hinta muodostuu tilojen ja suunnitelman laajuudesta, tarjous lasketaan aina erikseen asiakkaan tilaaman kokonaisuuden mukaan.

 

Suunnittelutyö 40€/h + kilometrikorvaus. Esimerkkihintoja 450€/huone, 820€/kaksio.

3D-havainnekuvien avulla tilaa on helpompi hahmottaa. Toimitamme 3D-kuvia sisustussuunnitelmiin ja myyntistailauksiin.

Esteettömyys-
kartoitus
Myyntistailaus
Sähkö- ja kylmälaitteet

Asuntoa myytäessä kannattaa huomioida asunnon ensivaikutelma jonka se antaa ulkopuoliselle katsojalle jo myynti-ilmoituksen kuvissa.

Ostajalla on omat mieltymykset tulevan asuntonsa suhteen ja kun asunto näyttää hyvältä, myös ostaja voi kuvitella itsensä asumaan siellä.

 

Tässä onkin myyntistailauksen idea ja tarkoitus, stailaus on hyvä tapa päivittää tila ja tuoda esiin asunnon parhaat puolet joilla lyhennetään asunnon myyntiaikaa.

Ammattilainen näkee asunnon ulkopuolisin silmin ja hahmottaa tarvittavat muutokset joita ei välttämättä tule itse huomanneeksi.

Myyntistailaus tehdään pääsääntöisesti asukkaan omia huonekaluja ja tavaroita hyväksikäyttäen. Tarpeen mukaan mietitään yhdessä lisäksi muita mahdollisia ratkaisuja asunnon parhaiden puolien esiin saamiseksi kuten värimaailman suunnittelu ja kodin pintaremontin kartoitus.

Myyntistailaus sisältää kaksi käyntiä myytävällä asunnolla sekä kirjalliset ohjeet toteuttamista varten.

- Ensimmäisellä käynnillä asunto käydään läpi yhdessä asukkaan kanssa ja tehdään samalla muutoksia sisustukseen, esimerkiksi kalusteiden ja tekstiilien uudelleensijoittelua ja/tai karsimista.

Käynnin jälkeen toimitan asiakkaalle kirjalliset ohjeet muista tarvittavista toimenpiteistä ja mahdollisista korjaustöistä jotka asiakas itse toteuttaa.

- Toinen käynti on ns. loppusilaus somisteineen myyntiä ja kuvia varten.

Myyntistailauksen hinta riippuu asunnon koosta, tarvittavista toimenpiteistä ja olemassa olevista kalusteista. Pyydä tarjous!

Esteettömyyskartoituksen tarkoituksena on antaa selkeitä ehdotuksia toimivaan ja turvalliseen elinympäristöön.

Esteettömyyskartoittajana käytän Invalidiliiton ESKEH-menetelmää. Kartoituksen tuloksista laaditaan kirjallinen raportti joka antaa tilaajalle työkalun epäkohtien korjaamiseen.

Kartoitukseen varataan aikaa 2-3h paikan päällä; tähän sisältyy asiakkaan haastattelu, kartoitettavien tilojen läpikäynti, tarvittavat mittaukset ja valokuvaus. Kartoitus tehdään aina yhdessä asiakkaan kanssa. Kartoituksessa käydään läpi kulkuväylät, kalustejärjestys, valaistus, kontrastit. Sisustussuunnittelijana huomioin myös viihtyvyyden, joten ehdottamani ratkaisut ovat myös esteettisiä. 

250€ + kilometrikorvaus. Hinta kotitalouksille. Pyydä tarjous yritykselle / julkiseen tilaan.

Sähkö- ja kylmälaiteasennukset sekä huolto.

Toimintaoikeudet kylmälaiteasennuksiin ovat vähintään 3 kg kylmäainetta sisältävät jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteet sekä ajoneuvojen ilmastointilaitteet 

(y3/Tukes) .

Hintoihin sisältyy ALV24%. Kilometrikorvaus 0,80€/kilometri.

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

bottom of page